About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Kontakti un Papildus informācija  

 

Kontakti

 

Labklājības ministrija un tās padotībā/pakļautībā esošās iestādes

 • Valsts darba inspekcija
  Kr.Valdemāra 38, Rīgā, LV-1010
  tālrunis 7021704, fakss 7021569
  e-pasts: vdi@vdi.lv
  www.vdi.gov.lv
 • Sociālo pakalpojumu pārvalde
  Kurbada 2, Rīgā, LV-1004
  tālrunis 7114600, fakss 7114611
  e-pasts:
  spf@spf.gov.lv
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  Lāčplēša 70a, Rīgā, LV-1011
  tālrunis 7011800, fakss 7011812
  e-pasts:
  vsaa@vsaa.lv
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
  Pilsoņu 13, 37.korp., Rīgā, LV-1002
  tālrunis 7614885, fakss 7602982
  e-pasts:
  vdeavk@inbox.lv
 • Arodapmācības un rehabilitācijas centrs “Alsviķi”
  Alsviķi, Alūksnes raj., LV-4333
  tālrunis 43 67648, 4367567, fakss 43 67648
  e-pasts:
  arcalsviki@apollo.lv
 • Valsts aģentūra “Tehnisko palīglīdzekļu centrs”
  Linezera 6, Rīgā, LV-1006,
  tālrunis 7552350, fakss 7040369
  e-pasts:
  tpc@tpc.lv
 • VBO “Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra”
  Jēzusbaznīcas 11, Rīgā, LV-1050
  tālrunis 7224534, fakss 7210323
  e-pasts: centrs@karjerascentrs.lv
  www.karjerascentrs.lv/lat
 • LR Centrālā statistikas pārvalde
  Lāčplēša ielā 1,
  Rīgā, LV - 1301
  Tālr. informācijas centram 7366803
  e-pasts:
  csb@csb.lv
 • Baltic Educational Travel and Work Association /BETWA/
  Brīvības iela 73-4, Rīgā, LV 1010, Latvija
  tālrunis 7 50 18 17, fakss 7 50 18 19
  e-pasts: info@betwa.org
  www.betwa.org/bw

 

 

Papildus informācija