About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Partneri projektu

Spoluúčasť v projekte zahŕňa 14 organizácií:

 

Odborné poradenstvo a vzdelávacie inštitúcie s rozsiahlymi skúsenosťami s rozvojom a navrhovaním poradenských opatrení a vzdelávania súvisiaceho s trhom práce

 

Partneri poskytujú spojenie s ostatným odborným poradenstvom a vzdelávacími sieťami v Európe

 

Úrady práce vybraných krajín prijatých do EÚ vystupujú ako podporcovia a šíritelia poradenstva a vzdelávacích inštitúcií   

 

Výskumné inštitúcie a úrady sociálnej politiky monitorujú siete vo vedeckom a politickom kontexte       

 

more...