About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Contacte şi informaţii

 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca
  ANOFM împreuna cu cele 42 de agenţii judeţene si peste 180 de agenţii locale are ca principal obiectiv creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit scăderea ratei şomajului.
  www.anofm.ro
 • Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
  CNFPA are rol consultativ in fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor.
  Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor îndeplineşte rolul de autoritate naţionala pentru calificări.
  www.cnfpa.ro
 • Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi Protecţie Socială
  Cercetări în domeniul muncii şi protecţiei sociale privind: piaţa muncii (resurse, cerere, structură, combatere şomaj, salarii); educaţie (sisteme, tehnici şi metode); managementul resurselor umane (gestionare, evaluare, selecţie, promovare, relaţii de muncă, motivaţia muncii); politici sociale (asigurări, asistenţă, protecţie); armonizarea legislaţiei muncii cu legile comunitare; strategii si metode de dezvoltare socio-economică.
  www.incsmps.ro
 • Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor
  Recunoaşterea diplomelor este o activitate importantă atât pe linia Comisiei Europene, cât şi a Consiliului Europei şi UNESCO-CEPES. Aceasta este un punct important şi în Declaraţia de la Bologna. În acest sens, majoritatea ţărilor europene au înfiinţat structuri specializate care au competenţe şi atribuţii în acest domeniu. Ele sunt structuri create sectorial numai pe activitatea de recunoaştere a diplomelor şi/sau calificărilor profesionale.
  www.edu.ro